Körledare


Bakgrund

 

Och i begynnelsen var det en körsångare.

Så kunde första meningen till en bok om kantorer lyda. Ordet kantor betyder kördirigent i kyrkligt samhang. Johann Sebastian Bach kallades för kantor. Ordet kommer från latinska cantare som betyder sjunga. Kantor är alltså en som sjunger.

De flesta duktiga körledare har själv sjungit i flera körer i många år, ja även fått sin musikaliska grundutbildning där. Varför är det så viktigt? Var och en som själv knappast kunde sjunga en psalm som nybörjare, vet precis hur vägen känns från greenhorn till medlem i en semiprofessionell oratoriekör. Min väg började som medlem i en trestämmig kyrkokör på landet. Nästa station var studentförsamlingens kör vid universitetet i Leipzig vilken jag sen också fick leda. Nästa steg var universitetets kammarkör som hade en avancerad och profan repertoar. Riktigt intensivt blev det dock först vid musikhögskolan i Halle. Under hela studietiden var vi "tvungna" att sjunga i tre körer: studenternas kammarkör, studenternas oratoriekör och musikhögskolans stora kör. 

Varje körövning är ett bra tillfälle att lära sig hur en kör lär sig någonting, hur en kör fungerar och hur en kör mår. Genom att uppleva många dirigenter på olika nivåer upplever man vad som ger resultat och vad som inte ger resultat. Vid musikhögskolan fick jag växla mellan att sjunga som körmedlem och att leda kören som dirigent.

Utbildningen i Halle var ovanligt tidskrävande och intensiv på körsidan. Men den gav mig också en unik insyn i repertoaren. Har man själv sjungit många kantater, mässor och oratorier av bl.a. Bach, Buxtehude, Charpentier, Vivaldi, Hayden, Mozart, Schubert, Poulenc, Britten, Bernstein osv, så kan man förklara för kören vad det handlar om och träffsäkert hjälpa till med svårigheterna som finns i dessa verk.

 

Likaså spelade a-capella-repertoaren en viktig roll. Interpretationen av musik av Palestrina, Pachelbel, Schütz, Mendelssohn, Brahms, Bruckner, Duruflé, Distler, Nysted, Vitautis Mishkinis mm var målet.

 

Vi hade vid musikhögskolan i Halle fyra års undervisning i kör- och orkesterdirigering. Hantverk och interpretation fick jag lära mig av Wolfgang Kupke och Ud Joffe som är kända profiler bland tyska kördirigenter.

 

Samtidig hade vi också fyra års i sångundervisning. Detta var mycket värdefullt för att upptäcka röstens möjligheter samt att lära sig om röstvård och pedagogik. I princip är en körledare i kyrkan ju en sångpedagog som måste hantera allt från nybörjare till körsångare med högre kunskapsnivå.

 

Luther fokuserar på den sjungande församlingen. Hans uppskattning för sången är orsaken till den rika psalm- och musikskatten som vi har idag. Eftersom Luther lade särskild vikt på den sjungande församlingen liksom sjungande barn är det självklart att kurser kring församlingssång och barnkör ingick i Halle. Efter fyra år och några praktiktillfällen (också barnkör, ungdomsmusikal och orkester) kunde jag avsluta min utbildning genom att instudera och framföra Marc Charpentiers Te Deum som diplomprov.

 

Inspiratörer

Den som bor i Leipzig och Halle har dock ett större problem om den vill trotsa andra inspirationskällor: Bachfestivalen och Händelfestivalen med många körkonserter, Thomanerkören och Radiokören. Det var underbart att få uppleva Eric Ericsson, Howard Arman, William Christie, Masaaki Suzuki, Phillipe Herrweghe mfl.

 

Men viktigast för mig var "Kantorei St. Nikolai" i Leipzig, alltså St. Nikolai kyrkas kyrkokör. En kör på 80 medlemmar är ju fascinerande i sig. Men denna kör når resultat som vanligtvis bara professionella körer når. Jag ville veta hur det fungerar. Därför började jag som praktikant hos Jürgen Wolf som är kyrkomusiker i denna församling. Snart förstod jag varför han är en internationellt uppskattad och mycket resande kördirigent. Som körsångare, ackompanjatör och gästdirigent fick jag snart upptäcka nyanserna som är avgörande. Dessutom gav Jürgen mig många goda råd hur man får ut mycket mera än vad man tror av en ”vanlig” kyrkokör. Det var mycket upplysande. Stort tack!

 

Samma tack gäller också Eric Westberg som lärde mig mycket om skandinavisk körmusik, samisk musik, modern musik och den svenska körtraditionen – Eric Erikssons arv – under året i Piteå. KY-kören, musikhögskolans kammarkör, Eric Westbergs Vocalensemble och Pite stads motettkör var berikande och unika.


Repertoar

kör med orkester

Bach - Bernstein - Britten - Bruhns - Buxtehude

Charpentier

Fasch

Händel - Hayden

Monteverdi

Mozart

Pergolesi - Poulenc

Roman - Rutter - Ryba

Saint-Saens - Schubert

Telemann

Vivaldi

kör a capella

svenska och tyska visor

musik från Taizé och Iona

rysk liturgisk musik

populärmusik

Bach - Bortinjanski - Brahms - Bruckner

Chesnokov

Diaz - Distler - Doles - Duruflé

Elgar

Fauré - Franck

Grieg

Jennefeld

Lasso

Mishkinis - Monteverdi - Mozart

Nyberg - Nysted

Pachelbel - Palestrina - Poulenc

Olsson

Rachmaninov - Reger - Rutter

Sandström - Scheidt - Schein- Schelle - Schütz - Sweelinck

Verdi

 

 <-----tillbaka<-----