jag


konstnär

troende

energisk

genomtänkt

tålamodig

traditionell

förstående

vänlig

Kyrkomusikern befinner sig i och för sig i ett dilemma. Han ska vara en duktig organist, körledare, sångare, brukspianospelare, pedagog, rekryteringsspecialist, PR-manager, fritidsledare mm.

Teoretiskt gäller det alltså att förena några yrken i ett. Det mår vara grundat i att jag är en ganska mångsidig person, att jag också lyckades bli generalisten som behövs i den kyrkomusikaliska vardagen. Jag ställer höga krav på mig. Utmaningar finns för att ta itu med.

Men ändå får en generalist också älska en av sina uppgifter mest. Det är i mitt fall körarbetet. Jag gillar att jobba med människor. Det är väldigt givande att se hur sångare alltifrån barn till ungdomar och vuxna gläds av körsången. Jag uppskattar allt från julspel med barnkör, projekt med konfirmander eller ungdomar, kör för nybörjare till kammar- och oratoriekörverksamheten.

Min styrka utöver det vanliga är sångpedagogen och körpedagogen. Jag har lyckats att uppfostra sångare till duktiga körmedlemmar lika bra som jag kunde ge konstnärlig inspiration åt professionella körer. Även av mycket kritiska lyssnare fick jag beröm.

En kör är en mötesplats i den stora mötesplatsen församlingen. Kyrkokörer ska vara en del av församlingen. Därför försöker jag att öppna dörrar åt människor som finns utanför församlingen eller kanske även utanför den kristna tron. Andlig körmusik ger gemenskap med andra och gemenskap med Gud. Körmusikens ord innehåller mycket teologi, bön och ande.

På grund av detta ser jag mig också som samarbetspartner till alla som jobbar i församlingen. Jag bidrar gärna med synpunkter och hjälp utöver mitt kompetensområde för att utveckla församlingen i sin helhet. Att pröva nya väger ger alltid ny kunskap, men oftast även goda resultat.

Att förbereda gudstjänster är en annan bit som jag vill främja. Jag förbereder gudstjänster väldigt noggrannt. För mig är det viktigt att temat och musik, improvisation och psalmer blir en helhet känslomässigt liksom innehållsmässigt.

 

pedagog

analytiker

omtänksam

målmedveten

modern

humorfull

polyglott

ledare

mm

en mångsidig personlighet

 

 Det finns mycket att upptäcka.


<-----tillbaka<-----